Działka nad Jeziorem Dobskim - Radzieje gm. Węgorzewo

Region: Warmia i Mazury
Rodzaj budynku: Brak
Status ziemi: Rolna
Powierzchnia: od 3000m2
Cena: od 109 zł brutto

Opis:

Jezioro Dobskie zajmuje południowo-zachodnią część kompleksu jeziora Mamry.

Powierzchnia jeziora wynosi 1776 ha, maksymalna głębokość to 22,5 m, zaś średnia głębokość – 7,9 m. Zlewnia całkowita to 57,6 km². Dno jest muliste. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Ma owalny kształt z dwiema wyraźnymi zatokami Pilwa i Rajcocha. Dno jest niewiele zróżnicowane z dwoma głęboczkami, we wschodniej części znajdują się duże skupiska głazów, żwiru i kamieni. Linię brzegową w 81% porastają rośliny wynurzone (6% powierzchni), a 25% dna zajmuje roślinność zanurzona. Brzegi jeziora wysokie, w postaci pagórkowatych usypisk lodowcowych. Ze względu na otwartość jeziora na wiatr miesza się bardzo głęboko, czasem tworzy skoki termiczne, różnice temperatury między warstwą powierzchniową a naddenną wynoszą 3-6 °C. Jezioro jest dość zasobne w związki fosforu, stężenie fosforów w warstwie naddennej przekraczać może wartości dopuszczalne, a stężenie fosforu ogólnego waha się w granicach II-III klasy czystości.

Jezioro Dobskie jest dość podatne na wpływy zewnętrzne i prowadzona jest racjonalna gospodarka w zlewni jeziora, aby nie dopuścić do pogarszania się jakości wody. Ogólna punktacja jakości wód dla jeziora Dobskiego mieści się w granicach II klasy czystości

Jezioro posiada siedem dopływających z różnych stron rowów (z rejonu ”Głazowiska”, Fuledy, Doby, z jeziora Dziewiszewskiego, dopływy do zatoki Pilwa). Wszystkie cieki posiadały niewielkie przepływy chwilowe wody.

źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Dobskie

 

Specjalny program przygotowany dla naszych klientów:

  • budowa infrastruktury drogowej

  • podłączenie niezbędnych mediów ( prąd) 

  • zabudowa wspólnego terenu w postaci :

- piaszczysta plaża
- pomost